Follow us on LinkedIn

FAQ – Veel gestelde vragen

The solution to isolate EV car fires

Op deze FAQ (veel gestelde vragen) pagina vindt u alle antwoorden op onze meest gestelde vragen! Om het u gemakkelijker te maken, hebben we de vragen in verschillende categorieën onderverdeeld:

Algemene Fire Isolator FAQ

Wat is het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
Het Fire Isolator-concept is een integrale aanpak voor het isoleren en aanpakken van branden in elektrische voertuigen (EV’s), ontwikkeld aan de hand van erkende ‘best practices’ en uitgebreide praktijktests. Dit concept omvat een hittebestendige branddeken, draagbare Aerosol Units en een watermist lans, ontworpen om de impact van dergelijke branden effectief te isoleren en tot een minimum te beperken.

Waarom is er niet één oplossing voor het blussen van EV-autobranden?
Bij EV-autobranden gaat het om complexe lithium-ion batterijen die gespecialiseerde methoden vereisen om onder controle te krijgen en te blussen. Vanwege de unieke uitdagingen die lithiumbranden met zich meebrengen, is een combinatie van brandbestrijdingstechnieken nodig voor een effectieve bestrijding. Een ‘Thermal Runaway’ in een lithium-ion-batterij kan niet simpelweg worden gestopt door de zuurstof weg te nemen. Het gebruik van alleen een branddeken is daarom niet genoeg om de brand geheel te stoppen, maar wel zeer effectief in het afremmen van de brand en het voorkomen van bijkomende schade aan de omgeving.

Wat is het hoofddoel van het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
Het hoofddoel van het Fire Isolator-concept is het isoleren en beheersen van EV-autobranden en het voorkomen van nevenschade. Het concept richt zich op het voorkomen dat de brand zich verspreidt en het verminderen van risico’s die samenhangen met giftige dampen en rook.

Hoe helpt het FIRE⚡️ISOLATOR concept bij het bestrijden van een EV-brand?
Allereerst moet worden benadrukt dat EV-branden (over het algemeen) zeldzaam zijn en aanzienlijk minder vaak voorkomen dan branden bij benzine- of hybride voertuigen. Het echte risico, hoe zeldzaam ook, ligt echter in de potentiële verwoesting van deze moeilijk te beheersen branden. Branden van lithium-ion batterijen in elektrische en hybride voertuigen kunnen intenser en langduriger zijn dan branden veroorzaakt door benzine, waarbij soms tienduizenden liters water nodig zijn om ze te doven. Deze branden kunnen ontstaan door beschadigde batterijen, botsingen, of tijdens het opladen van een defecte batterij.

Wanneer er een EV-brand ontstaat, biedt de traditionele blusmethode met water echter niet hetzelfde resultaat als bij auto’s met verbrandingsmotoren. De brandende lithium-ion batterij kan simpelweg niet worden geblust met water. Vanwege het risico dat de brand zich uitbreidt naar andere auto’s, op een schip of in een parkeergarage, biedt het Fire Isolator-concept een betere en effectievere manier om zo’n EV-autobrand onder controle te krijgen. Wanneer de focus verschuift van ‘blussen’ naar ‘beheersen’, moeten brandweerlieden of personeel hun manier van denken veranderen om de bijkomende schade te minimaliseren. Dit is waar de ware kracht van het Fire Isolator-concept ligt.

Het FIRE⚡️ISOLATOR concept bestaat uit verschillende bewezen elementen:

  • Branddeken voor elektrische auto’s die bestand zijn tegen hoge temperaturen om de brand te isoleren en onder controle te houden.
  • Draagbare Aerosol units om de vlammen te onderdrukken en chemische reacties te onderbreken.
  • Watermist lans om giftige dampen en rook te verminderen en de auto te koelen.
  • Warmtebeeldcamera voor een beter visueel bewustzijn.
  • Training in het concept voor een juiste implementatie.

Welke rol speelt de branddeken in het Fire Isolator concept?
Onze branddeken wordt gebruikt om een (auto)brand te isoleren en onder controle te houden en bijkomende schade te beperken of zelfs voorkomen. Deze speciale deken is bestand tegen zeer hoge temperaturen (tot 1600 graden C°) en biedt controle over de situatie. De branddeken zal de brand echter niet compleet doven. Door de deken over de auto te trekken, ontstaat een ‘besloten ruimte’ die de Aerosol Units nodig hebben om de vlammen effectief te doven.

Hoe dragen Aerosol Units bij aan de brandbestrijding van EV’s in dit concept?
Aerosol units onderbreken chemische kettingreacties in vlammen, onderdrukken de brand en verlagen de temperatuur. Deze aanpak is essentieel om de brand in te dammen en escalatie te voorkomen.

Wat is het doel van de watermistlans in het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
Binnen ons concept vervult de watermist lans meerdere functies. Deze kan gebruikt worden om een fijne nevel over de branddeken te verspreiden, wat helpt bij het verminderen van giftige dampen, rook en temperatuurdaling. Dit draagt bij aan een betere beheersing van de situatie. Door het aanbrengen van een waternevel over de branddeken (en dus de auto), wordt de deken ook gasdichter gemaakt, wat de effectiviteit van de Aerosol Units verhoogt.

De watermistlans kan ook worden gebruikt om het accupakket te penetreren en van binnenuit met water te vullen. Hiervoor moet wel eerst de accu worden gelokaliseerd.

Waarom wordt in dit concept een warmtebeeldcamera gebruikt?
Een warmtebeeldcamera verhoogt het inzicht in de huidige situatie door in real-time temperatuurverschillen zichtbaar te maken. Dit ondersteunt brandweerlieden in het beoordelen van de ontwikkeling van de brand en de effectiviteit van hun interventies.

Wat is de betekenis van het onderdompelen van de EV-auto in een container?
Het onderdompelen van de elektrische auto (EV) in een container voor een bepaalde tijd is een laatste stap in het volledig doven van de brand. Dit proces is met name belangrijk omdat de lithium-ion batterij van de EV na enkele uren opnieuw kan ontbranden. Door de auto in een container onder te dompelen, wordt dit risico van herontsteking geminimaliseerd, waardoor een extra laag van zekerheid en veiligheid wordt geboden.

Wordt er training gegeven voor het implementeren van het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
Ja, training is een cruciaal onderdeel van het Fire Isolator-concept. We trainen onder andere Brandweerlieden in het juiste gebruik van het concept om effectieve brandbestrijding te garanderen en potentiële gevaren te minimaliseren. We organiseren regelmatig trainingsdagen. Deze trainingen duren een hele dag en bestaan voor 50% uit theorie en voor 50% uit praktijk met ons concept: de branddeken, de aerosol units en de watermist lans. Deze trainingsdagen kunnen plaatsvinden op een van onze locaties in Nederland of kunnen worden georganiseerd op een locatie van uw voorkeur, wereldwijd. Deelnemers krijgen een syllabus en een trainingscertificaat.

Wie heeft het FIRE⚡️ISOLATOR concept ontwikkeld?
Het Fire Isolator concept is ontwikkeld door T-ISS Safety Suppliers uit Nederland, samen met een team van specialisten met uitgebreide ervaring in het bestrijden van EV-autobranden. Hun expertise leidde tot de formulering van deze allesomvattende benadering van brandbestrijding.

Is het concept FIRE⚡️ISOLATOR getest?
Ja, het Fire Isolator-concept is uitvoerig getest en heeft zijn effectiviteit bewezen bij het beperken van bijkomende schade als gevolg van EV-autobranden. Het doven van branden in lithium-ion batterijen is uiterst uitdagend en kan in de praktijk vaak alleen bereikt worden door de auto onder te dompelen in een speciale container. Het Fire Isolator-concept helpt om verdere schade te voorkomen, de temperatuur van de brand te verlagen en biedt cruciale tijd om een strategie voor het verwijderen van de auto te bedenken. Alle elementen van het concept zijn gecertificeerd volgens internationale normen (ISO EN 13501-1, ASTM D6413, ABS) en zijn grondig geëvalueerd om hun effectiviteit in realistische scenario’s te verzekeren.

Er is een compilatie beschikbaar van diverse live vuurtesten vanuit de hele wereld, die in deze video te zien zijn.

Is het FIRE⚡️ISOLATOR concept geschikt voor specifieke locaties?
Ja, het Fire Isolator-concept is ontworpen voor gebruik op verschillende locaties zoals parkeerterreinen, garages, autotransportschepen en veerboten waar EV-branden kunnen voorkomen.

Kan het FIRE⚡️ISOLATOR concept aangepast worden voor verschillende types EV’s?
Ja, het Fire Isolator concept is aanpasbaar en kan toegepast worden op verschillende types elektrische voertuigen, rekening houdend met de onderliggende principes van het isoleren en bedwingen van de brand.

Wat onderscheidt het FIRE⚡️ISOLATOR concept van traditionele brandbestrijdingsmethoden?
De kracht van het Fire Isolator-concept ligt in de allesomvattende aanpak die meerdere bewezen technieken combineert. Het richt zich specifiek op de uitdagingen van EV-autobranden en zorgt voor een effectieve beheersing en beperking van de schade.

Branddeken FAQ


Wat is de Ultimate FI-BL0906 branddeken?

De Ultimate FI-BL0906 is een hittebestendige branddeken voor auto’s, ontwikkeld door Fire Isolator. Deze branddeken is ontworpen om rook en vuur te isoleren bij autobranden in elektrische voertuigen (EV). Deze dekens worden gemaakt van hoogwaardig silica.
U kunt de datasheet van onze branddekens hier vinden.

Hoe pakt de Ultimate FI-BL0906 blusdeken branden in elektrische voertuigen aan?
Deze herbruikbare deken, met een hoge temperatuurbestendigheid tot 1600 graden Celsius, helpt situaties onder controle te houden en bijkomende schade te minimaliseren tijdens EV-autobranden wanneer hij snel wordt ingezet. Het creëert ook de afgesloten ruimte die de aerosol-eenheden nodig hebben om de vlammen effectief te doven.


Wat is de juiste manier om onze branddeken in te zetten?
Voor het effectief inzetten van de Fire Isolator branddeken zijn minimaal twee personen nodig. De branddeken moet zorgvuldig over het brandende voertuig worden geplaatst om volledige dekking te garanderen, terwijl de deken voorzichtig wordt gehanteerd om schade te voorkomen. Dit proces wordt getoond in deze animatievideo.

Kan de Fire Isolator branddeken de batterijbrand volledig doven?
Nee, hoewel onze branddeken controle biedt, kan deze niet zelfstandig een accubrand doven. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk voor een effectieve aanpak. Het gebruik van de deken over de brandende auto beperkt de zuurstoftoevoer naar de rest van de brandende auto. Hoewel dit de lithium-ion-accubrand niet zal doven (aangezien deze niet enkel door zuurstofgebrek uitgaat), helpt het uiteindelijk wel om de brand te vertragen.

Welke extra maatregelen versterken de werking van de branddeken?
Tot de aanvullende methoden behoren het gebruik van Aerosol Units, die de chemische kettingreacties in de vlammen verstoren, en een watermist lans die ingezet wordt om giftige dampen en rook te verminderen en om de temperatuur van de auto te reguleren.

Voor welke andere elektrische voertuigen is de branddeken geschikt?
Onze branddeken is niet alleen veelzijdig, maar ook toepasbaar op diverse elektrische vervoersmiddelen, zoals e-bikes, e-scooters, en andere elektrische apparaten. Daarnaast wordt de branddeken gebruikt voor het beschermen van kunstobjecten in musea bij brandgevaar. Voor grotere voertuigen of machines met lithiumbatterijen, zoals bussen, zijn er speciaal ontworpen grotere branddekens beschikbaar.

Waarom is veelzijdigheid essentieel voor brandweerlieden en organisaties?
De veelzijdigheid van de branddeken maakt de deken tot een essentieel hulpmiddel voor professionals die geconfronteerd worden met uiteenlopende brandscenario’s. Dankzij de aanpasbaarheid van de branddeken aan verschillende situaties, verhoogt het de effectiviteit en bruikbaarheid aanzienlijk.

Zijn er maatopties beschikbaar voor de blusdeken?
Ja, Fire Isolator kan branddekens in verschillende maten produceren om aan specifieke behoeften te voldoen. Informeer gerust naar de mogelijkheden. De standaardmaten zijn:

  • 9 x 6 meter voor auto’s/opraapwagens/kleine bestelwagens
  • 3 x 3 meter voor eBikes/eScooters en opgeslagen lithium-ion-accu’s
  • 2 x2 meter voor eBikes/eScooters en opgeslagen lithium-ion-accu’s

Is de FIRE⚡️ISOLATOR branddeken getest en/of gecertificeerd?
Ja, de Fire Isolator-autobranddeken is uitvoerig getest volgens de ISO EN 13501-1-normen om de kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Het is ook getest volgens ASTMD6413.

Is de branddeken geschikt voor locaties zoals parkeergarages en schepen?
Ja, de branddeken is juist ontworpen voor locaties waar EV’s dicht op elkaar geparkeerd staan, zoals parkeergarages en autodekken op schepen.

Kan de branddeken meerdere keren gebruikt worden?
Ja, de Ultimate FI-BL0906 branddeken is 6-7 keer herbruikbaar, waardoor het een duurzame en effectieve oplossing is voor meerdere brandincidenten. We baseren dit op onze eigen live tests, waarbij we dezelfde deken gebruikten op 3 verschillende EV/hybride autobranden met de batterij in Thermal Runaway. Na deze branden was de deken zichtbaar gebruikt, maar zeker nog bruikbaar.

Wie kan profiteren van het gebruik van de branddeken?
Brandweerlieden, hulpverleners en organisaties die te maken hebben met en brandincidenten met elektrische voertuigen kunnen profiteren van het gebruik van de branddeken, waardoor verbeterde veiligheidsmaatregelen worden gewaarborgd.

Van welk materiaal is de FIRE⚡️ISOLATOR deken gemaakt?
De Fire Isolator FI-BL0906 deken is gemaakt van hoogwaardig Silica >98%. Dit materiaal heeft over het algemeen een hogere hittebestendigheid dan glasvezel.

Wat is het gewicht van de 9 x 6 meter branddeken voor auto’s?
De FI-BL0906 deken van 9 x 6 meter weegt 37 kg. Hij wordt geleverd in een stevige draagtas met gebruiksaanwijzing.

Aerosol Units FAQ


Waarvoor wordt een Aerosol Unit gebruikt?
Een Aerosol Unit is een compact en draagbaar apparaat dat door eerstehulpverleners en brandweerlieden wordt ingezet om de intensiteit van branden, met name van klasse A, B en C, significant te reduceren. De Aerosol Unit kan direct op de brandlocatie geactiveerd worden en in het brandende gebied geworpen worden, wat bijdraagt aan een verlaging van de temperatuur en een reductie van de brand.

Hoe werkt de Aerosol Unit?

Een Aerosol Unit in brandblussystemen gebruikt geactiveerde vaste microdeeltjes, zoals kaliumnitraat, om energie aan een brand te onttrekken en zo de intensiteit van de brand te verminderen. Deze deeltjes worden omgezet in een gecondenseerde aerosol die zich snel en gelijkmatig verspreidt, waardoor de brand effectief wordt bestreden. Het inzetten van Aerosol units is zowel efficiënt als milieuvriendelijk en niet schadelijk voor de gezondheid.

Hoe activeer je de Aerosol Unit?
Om de unit te activeren, trek je de uiteinden van de pinnen recht en trek je de pin naar buiten. Een klikkend geluid bevestigt een succesvolle activering. Het apparaat begint ongeveer 8 seconden na activering aerosol te produceren en ontlaadt zich binnen 25 seconden. Je kunt er hier meer over lezen.

Wat is de gemiddelde wachttijd van de Aerosol?

De gemiddelde wachttijd, of tijd voordat de aerosol opnieuw ontsteekt, is ongeveer 30 minuten. De wachttijd is afhankelijk van factoren zoals lekkage en de hoeveelheid ingebrachte volume, waarbij kleinere volumes tot langere wachttijden leiden.

Kan de aerosol alleen worden gebruikt?
De aerosol is het meest effectief in combinatie met andere hulpmiddelen zoals de branddeken en Watermist Lans. Deze hulpmiddelen vullen elkaar aan voor een betere brandbeheersing.

Hoe moeten Aerosol units gebruikt worden bij EV-autobranden?
Bij EV-autobranden werken de units het beste als ze onder het voertuig worden gegooid nadat het is afgedekt met de Fire Isolator branddeken. Deze strategie zorgt ervoor dat de actieve stoffen onder de deken blijven en in het brandende voertuig terechtkomen.

Hoe draagt de Watermist Lans bij aan het gebruik van aerosol-units?
De watermist lans zorgt ervoor dat de branddeken nacht wordt gesproeid, waardoor de inhoud van de Aerosol Unit, die is afgesloten door de deken, moeilijker kan ‘ontsnappen’. Dit helpt de effectiviteit van de aerosol units bij het bestrijden van branden te verbeteren.

Is de Aerosol unit gemakkelijk vast te houden?
Ja, er zit een handvat aan de zijkant van de aerosol, ontworpen om hem gemakkelijk vast te houden en in het vuur te gooien.

Zijn er gezondheidsrisico’s verbonden aan de Aerosol unit?
Hoewel een normale concentratie van aerosoldeeltjes over het algemeen veilig is, kan inademing van microdeeltjes kortdurend ongemak veroorzaken. Onnodige blootstelling moet daarom worden vermeden.


Wat moeten eerstehulpverleners doen bij aankomst?
Personen die bij een EV brand als eerst ter plaatse zijn, dienen de brandweer en andere betrokken partijen zo snel mogelijk te informeren over de inzet van de aerosol unit, zodat de inspanningen voor het bestrijden van de brand zo goed mogelijk gecoördineerd kunnen worden.

Kunnen Aerosol units gebruikt worden voor alle soorten branden?
Aerosol units zijn voornamelijk effectief bij klasse A, B en C branden. De units zijn ontworpen om een reeks brandscenario’s aan te kunnen en te helpen bij het terugdringen en onder controle houden van de brand.

Zijn aerosol units geschikt voor alle brandsituaties?
Aerosol units zijn vooral waardevol voor scenario’s waar traditionele brandbestrijdingsmethoden een uitdaging vormen of minder effectief zijn, waardoor ze een veelzijdig hulpmiddel zijn bij brandbestrijding.

Kan de aerosol na activering opnieuw gebruikt worden?
Nee, na activering en ontlading kan de aerosol unit niet opnieuw worden gebruikt. Het is een apparaat voor eenmalig gebruik, ontworpen voor specifieke brandbestrijdingssituaties.

Zijn er specifieke trainingsvereisten voor het gebruik van Aerosol?
Training in het correct inzetten en hanteren van Aerosol wordt aanbevolen voor eerstehulpverleners en brandweerlieden om een effectief en veilig gebruik in brandbestrijdingsscenario’s te garanderen. In deze animatievideo wordt getoond hoe de aerosol gebruikt moet worden.

Welke certificaten hebben de draagbare Aerosol units?
Het model van onze Aerosol unit is DSPA 5.4, een model dat over alle benodigde certificaten beschikt, waaronder het ABS testcertificaat. Deze certificering garandeert dat de DSPA 5.4 voldoet aan de gestelde veiligheids- en kwaliteitsnormen. De DSPA 5.4 is een lagedruk Aerosol unit, wat betekent dat het veilig kan worden verzonden per schip of vliegtuig.

Hebben de Aerosol units een houdbaarheidsdatum?
De Aerosol is 15 jaar houdbaar. Er is geen jaarlijks onderhoud nodig.

Watermist Lans FAQ

Wat is een watermist lans en wat is de rol ervan in het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
De watermist lans is onderdeel van het Fire Isolator-concept voor het bestrijden van EV-autobranden. De watermistlans is ontworpen om lithiumbatterijen in elektrische voertuigen te bereiken en intern te koelen in geval van brand. Dit koelingsproces is cruciaal om de brand effectief te beheersen en verdere schade te voorkomen. Op basis van onze eigen ervaringen en ‘best practices’ adviseren we echter om de watermist lans te gebruiken als een manier om een waternevel over de branddeken te sproeien terwijl deze op de brandende EV ligt. Door dit te doen, maakt de waternevel de deken nog dichter, wat het effect van de Aerosol units vergroot. Hoe ‘zwaarder’ en dichter de deken is, hoe meer afgesloten de ruimte is waar de Aerosol actief is, wat betekent dat ‘lekkage’ van de aerosolwolk minimaal is.

Elektrische voertuigbranden op schepen FAQ

Kunnen EV-autobranden op schepen voorkomen worden?
Nee, het is niet mogelijk om EV-autobranden op schepen volledig te voorkomen, vooral vanwege de aanwezigheid van lithium batterijen waarbij ‘Thermal Runaway’ kan ontstaan. Het Fire Isolator-concept biedt echter een oplossing om de risico’s van dergelijke branden effectief te bestrijden en te beperken.

Hoe moet men omgaan met een EV-brand op een schip?
Bij een EV-brand op een schip is het niet voldoende om de brand te blussen met water. Het fenomeen ‘Thermal Runaway’ veroorzaakt een zelfonderhoudende brand in batterijen, waarbij de hitte de reactie versterkt en verder aanwakkert. Het gebruik van een branddeken is daarom essentieel om het vuur te isoleren en verdere escalatie te voorkomen. Wanneer een brand in een EV ontdekt wordt, moet de deken daarom onmiddellijk over de auto worden geplaatst.

Gebaseerd op tests van het LASH-brandbestrijdingsproject, omvat de beste methode om EV-autobranden op schepen te beheersen: het detecteren van de brand, uitschakelen van het ventilatiesysteem, activeren van het drenching/deluge-systeem, een branddeken over de auto plaatsen om nevenschade te beperken, handmatige bluswerkzaamheden en het nat houden van omliggende auto’s, eventueel ook bedekt met branddekens. Deze aanpak is gericht op het effectief beheersen van de brand en het minimaliseren van schade.

Wat gebeurt er nadat de branddeken is geplaatst?
Nadat de branddeken over de auto is geplaatst, komen de Aerosol units in actie. Deze hebben als doel de ‘Thermal Runaway’ te onderbreken en de intensiteit van de brand te onderdrukken, zonder deze volledig te blussen. De watermist lans spuit vervolgens watermist over de deken om giftige dampen en rook te verminderen en de auto verder af te koelen.

Waarom wordt bewaking met een warmtebeeldcamera aanbevolen?
Het monitoren van de autobrand met een warmtebeeldcamera is aan te raden om de situatie in de gaten te houden. Dit helpt ervoor te zorgen dat de brand onder controle blijft en niet escaleert.

Wat is het doel van het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
Het Fire Isolator concept is ontworpen om de bijkomende schade te minimaliseren die veroorzaakt wordt door branden in elektrische voertuigen (EV’s) aan boord van schepen. Dit concept concentreert zich op het isoleren van de brand, met als doel extra tijd te winnen om een veilige haven te bereiken. Hierdoor kan het voertuig worden uitgeladen zonder verdere schade te veroorzaken.

Kan het concept FIRE⚡️ISOLATOR ook worden gebruikt voor auto’s met verbrandingsmotoren?
Ja, het Fire Isolator-concept is met succes getest op zowel auto’s met verbrandingsmotoren als elektrische voertuigen. Het biedt een veelzijdige oplossing om brandrisico’s in verschillende soorten voertuigen aan te pakken.

Hoe draagt het FIRE⚡️ISOLATOR concept bij aan de veiligheid op schepen?
Door branden in EV-auto’s effectief te beheersen, verhoogt het Fire Isolator-concept de veiligheid op schepen die elektrische voertuigen vervoeren. Het minimaliseert de kans dat branden zich verspreiden en grote schade veroorzaken. Het gebruik van branddekens die bestand zijn tegen hoge temperaturen is nu ook opgenomen in de nieuwste richtlijnen van de Britse overheid voor het vervoer van EV’s aan boord van schepen. Lees hier meer.

Welke voordelen biedt het FIRE⚡️ISOLATOR concept voor vrachtschepen?
Het Fire Isolator-concept biedt vrachtschepen een proactieve benadering voor het omgaan met EV-autobranden en zorgt ervoor dat branden worden ingedamd en schade wordt geminimaliseerd. Het biedt een niveau van controle dat essentieel is voor een veilig transport van EV’s.

Is het FIRE⚡️ISOLATOR concept aan te passen aan verschillende scheepsomgevingen?
Ja, het Fire Isolator-concept is ontworpen om EV-autobranden aan te pakken op verschillende soorten schepen, inclusief vrachtschepen. Het kan worden toegepast in scenario’s waarbij EV’s worden vervoerd op waterschepen

Hoe effectief is het concept FIRE⚡️ISOLATOR tijdens testen geweest?
Het Fire Isolator-concept is uitgebreid onderzocht en in de praktijk getest, waarbij het zijn effectiviteit heeft bewezen in het beheersen van branden in elektrische voertuigen (EV’s) en het voorkomen van verdere escalatie. Dit is bevestigd door zowel studies gepubliceerd op researchgate.net als door praktische toepassingen in realistische scenario’s.

Is het FIRE⚡️ISOLATOR concept een geschikte oplossing voor de groeiende EV-markt?
Ja, met de stijgende populariteit van EV’s en het vervoer ervan op schepen, biedt het Fire Isolator-concept een haalbare en praktische oplossing om de uitdagingen van EV-autobranden tijdens het transport aan te pakken.

Welke rederijen gebruiken het FIRE⚡️ISOLATOR concept?
Het Fire Isolator-concept wordt momenteel gebruikt door de volgende rederijen: MOL (meerdere schepen), MSC (Cristiana, Immacolata), Wagenborg (Baltic Borg, Botnia Borg), Neptune car carriers (Neptune Galene, Dynamis, Tharros, Barcelona, Koper) Sunrise, Sunshine, Grimaldi, Fairfield car carriers, Sunbelt Spirit car carrier, Smyrrel line, Holland Norway lines, AdMare ship management. Hierdoor hebben deze rederijen nu meer apparatuur aan boord om een eventuele EV-autobrand te bestrijden.

EV branden in parkeergarages FAQ

Is een EV brand in een parkeergarage anders dan een normale autobrand?
Als een gewone auto (met verbrandingsmotor) in brand vliegt in een parkeergarage, zijn er manieren en middelen om de brand zo snel mogelijk te blussen. Het gebruik van water is daarbij essentieel. Helaas werkt deze methode niet bij elektrische voertuigen, omdat deze niet zomaar geblust kunnen worden met water. De lithium batterij van een EV kan alleen worden geblust door deze onder te dompelen in water, bijvoorbeeld in een container. Helaas is dit geen optie in een parkeergarage. Voor een EV brand is dus een andere methode nodig.

Hoe worden EV-branden gedetecteerd in parkeergarages?
In veel parkeergarages is een detectiesysteem geïnstalleerd die de temperatuur van voertuigen in de gaten houdt. Wanneer een temperatuur van 60 a 70 graden wordt bereikt, dan dit erop wijzen dat een EV een ‘Thermal Runaway’ ondergaat. Het moment van een Thermal Runaway is echter niet in alle EV’s gelijk, bij de ene auto begint dit fenomeen bij 130°C, bij een ander typ EV pas bij 200°C. Een dergelijk controlesysteem kan dus zeer handig zijn in parkeergarages. Een voorbeeld van en bedrijf die dergelijke systemen verkoopt is Siemens.

Hoe wordt de brandveiligheid van elektrische voertuigen in parkeergarages beheerd?
Ondanks het feit dat steeds meer parkeergarages gebruik maken van detectiesystemen, zien we in de praktijk nog veel garages zonder een dergelijk systeem. Of de detectiesystemen zijn alleen geplaatst bij parkeerplekken waar laadpalen zijn geïnstalleerd. Thermal Runaway komt echter ook voor bij elektrische auto’s die niet aan het opladen zijn. Met de kennis dat een EV overal in een parkeergarage kan parkeren, is er dus nog steeds het risico op een EV brand in een parkeervak zonder detectiesysteem.

Idealiter is het personeel van de parkeergarage getraind om onze branddeken zo snel mogelijk over de brandende auto in kwestie heen te trekken. Het sprinklersysteem (indien beschikbaar) zal de omliggende auto’s nat houden, maar zal niet in staat zijn om de Thermal Runaway in de batterij van de EV te blussen. De uitdaging voor brandweerlieden hier is de snelle rookontwikkeling in de garage, dat het zicht significant belemmert. Toch adviseren we om de Fire Isolator deken over de auto te trekken, de auto nat te houden met een waternevel, en een Aerosol Unit onder de deken te gooien om de vlammen te verminderen. Ook is het belangrijk om de omliggende auto’s nat te houden. Indien mogelijk moet de auto uit de garage worden verwijderd met een op afstand bestuurbare robot op rupsbanden, met de deken nog op de auto. Eenmaal buiten de parkeergarage dient de auto onder water te worden gedompeld in een dompelcontainer.

Hoe kunnen een branddeken en het Fire Isolator-concept helpen bij branden van elektrische voertuigen in parkeergarages?
Door de Fire Isolator branddeken, die bestand is tegen hoge temperaturen, over de (brandende) auto te trekken, wordt het risico op grote bijkomende schade beperkt. De deken houdt het vuur in bedwang. In parkeergarages staan veel auto’s dicht bij elkaar geparkeerd. Daarnaast bestaat het risico dat de brand het gebouw zelf of de leidingsystemen aantast.

Om deze reden is het essentieel om het Fire Isolator-concept (branddeken, Aerosol Units, watermist lans) aanwezig te hebben op elke verdieping van de parkeergarage. Fire Isolator biedt trainingen op maat voor het personeel van uw parkeergarage, zodat zij het Fire Isolator concept op de juiste manier kunnen inzetten. Zo kunnen zij, indien nodig, veilig en snel handelen terwijl ze wachten op ondersteuning van de brandweer.