Follow us on LinkedIn

Bestrijding en beheersing van EV-autobranden in parkeergarages en -terreinen

The solution to isolate EV car fires

Bestrijding en beheersing van EV-autobranden in parkeergarages en -terreinen

carpark fire blanket

Een elektrisch voertuig (EV) waarvan de lithium-ion batterij in brand vliegt als gevolg van oververhitting of kortsluiting is overal ter wereld een probleem. Maar vooral als dit gebeurt in een volle parkeergarage of parkeerterrein waar de brandende EV omringd is door vele andere auto’s, constructies en mensen en een heel gebouw het risico loopt getroffen te worden door de brand. Bovendien zijn de vloeren en plafonds in de gemiddelde parkeergarage niet ontworpen voor branden die een piek van meer dan 1000°C kunnen bereiken.

EV-autobranden in parkeergarages zijn geen gewone autobranden

EV-autobranden parkeergarages – Als een gewone auto in brand vliegt in een parkeergarage, zijn er nu middelen om die brand zo snel mogelijk te blussen. Hier is ‘water’ de sleutel. Datzelfde water werkt echter niet als het gaat om het blussen van een elektrisch voertuig. Een lithiumbatterij kan niet worden gedoofd door er water overheen te spuiten of de zuurstof te verwijderen. Ze kunnen worden gedoofd door de auto volledig onder te dompelen in een dompelcontainer, maar deze is ofwel niet beschikbaar in een parkeergarage, of de auto kan niet direct buiten de parkeergarage naar deze container worden gesleept.

EV fire carparks

Fire Isolator concept is uw ‘eerste verdedigingslinie’ voor EV-autobranden in parkeergarages

Het belangrijkste wat je moet doen bij EV-autobranden in parkeergarages is ervoor zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere auto’s of het gebouw. Dat is de eerste stap in het Fire Isolator-concept:

1. Het plaatsen van de deken:
Plaats de (ISO-geteste, herbruikbare, tot 1600°C brandbare) branddeken over de auto en zorg ervoor dat de deken rond de auto ruim contact heeft met de grond. Als er monitoringsystemen zijn (bedrijven zoals Equans en Siemens leveren dit) die detecteren dat de batterij van een EV warm wordt, kan dit gedaan worden door mensen zonder PBM te dragen. Als de vlammen al uit de auto schieten, moet dit natuurlijk gebeuren door mensen met persoonlijke beschermingsmiddelen.

Op dit punt is de brand onder controle in de zin dat het vuur zich niet meer zal verspreiden naar omliggende auto’s of het gebouw. De EV zelf is natuurlijk volledig verloren.

Als het plaatsen van het deken betekent dat je over andere auto’s moet klimmen om het te plaatsen, dan moet dat maar. Het onder controle krijgen van EV-autobranden in parkeergarages heeft de absolute voorrang op de paar krassen die op het dak van een geparkeerde auto kunnen verschijnen.

2. Na het correct plaatsen van de deken:
Nu de auto bedekt is door de deken, is de brand onder controle, maar de brand gaat door, tenminste in de accu. Er zijn brandblusdekenleveranciers die beweren dat de deken alleen al de temperatuur van de brand verlaagt. Dat is waar als het gaat om de rest van de auto, waar het afsluiten van de zuurstof het vuur smoort. De brand in de lithiumbatterij gaat echter gewoon door. Als de deken wordt verwijderd, gaat het vuur in de accu door.

EV-autobranden parkeergarages

Daarom gebruiken we de Aerosol units in het Fire Isolator concept. Deze aerosol moet na activering onder of in de auto worden gegooid, zo dicht mogelijk bij de brandende accu. De actieve stoffen van de aerosol zijn vaste microdeeltjes die het compartiment (gecreëerd door de deken over de auto) volledig vullen en het verbrandingsproces op een chemisch niveau aanvallen. Hierdoor worden de vlammen onmiddellijk gedoofd en wordt de energie uit de brand gehaald. Als de deken de grond rondom de auto zo dicht mogelijk raakt, wordt er een gesloten ruimte gecreëerd voor deze aerosol units, wat het effect maximaliseert. Met deze aerosol units hebben we tijdens onze meerdere tests met brandende EV’s de vlammen uit de lithiumbatterij gereduceerd tot het punt waarop we de auto veilig uit de situatie konden slepen.

3. De Watermist lans:
Met behulp van de watermist lans spuiten we water over de deken (met de auto eronder) om de rookontwikkeling en het ontstaan van giftige gassen te minimaliseren. De watermistlans kan in principe ook gebruikt worden om de batterij zelf te doorboren en te laten overlopen met water, maar onze ervaring is dat je niet de luxe en tijd hebt om deze batterij te zoeken in de auto met een EV-brand in een parkeergarage. Hiervoor moet eerst een groot deel van het interieur verwijderd worden en al die tijd schieten de vlammen uit de auto met alle gevolgen van dien.

EV-autobranden parkeergarages

Fire Isolator zou in elke parkeergarage aanwezig moeten zijn

Laat het duidelijk zijn dat het concept van de Fire Isolator geen magische truc is voor EV-autobranden in parkeergarages die een brandende EV in enkele minuten kan blussen.

Wat het wel doet, is een eerste verdedigingslinie vormen en bijkomende schade vermijden. Door het concept te gebruiken, wordt tijd bespaard en wordt ook voorkomen dat auto’s die ernaast geparkeerd staan vlam vatten, of zelfs het gebouw.

Het Fire Isolator-concept, dat in zijn geheel kan worden opgeborgen in een stevige doos op elke verdieping van een parkeergarage, moet snel worden ingezet.

Vele autoschepen, veerboten en parkeergarages gingen u al voor.
Bekijk hier de demo en live tests van het Fire isolator concept.

Lees hier meer over ons concept.

Geïnteresseerd? Neem dan vandaag nog contact met ons op of stuur een e-mail naar sales@fireisolator.com